งานราชการ เชียงราย

โพสประกาศรับสมัคร


โฆษณา ตำแหน่งนี้ 300 บาท/เดือน Click

11 เดือนที่แล้ว โรงพยาบาลแม่จัน รับสมัคร พนักงานธุรการ 14 ต.ค. 2559 งานราชการ

18 เดือนที่แล้ว โครงการบ้านประชารัฐ 27 มี.ค. 2559 งานราชการ

26 เดือนที่แล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประกาศรับ ผู้ช่วยครู และนักการภารโรง 6 ส.ค. 2558 งานราชการ

35 เดือนที่แล้ว File แนบกศน.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่ง ครูเด็กด้อยโอกาส 11 พ.ย. 2557 งานราชการ

39 เดือนที่แล้ว ประกาศรับสมัครงาน : ผู้ปฏิบัติงานโครงการวิจัย (Programmer) ม.นเรศวร เงินเดือน 15, 10 ก.ค. 2557 งานราชการ

39 เดือนที่แล้ว แผนที่รพ.แม่จัน รับสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 3 ก.ค. 2557 งานราชการ

39 เดือนที่แล้ว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับสมัคร เจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ 3 ก.ค. 2557 งานราชการ

41 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงเรียนเชียงรายปัญญานุกูล รับสมัครครูผู้สอน ตำแหน่งพนักงานราชการ 19 พ.ค 2557 งานราชการ

42 เดือนที่แล้ว เทศบาลนครเชียงราย รับสมัคร พนักงานจ้าง ๒๓ ตำแหน่ง 18 เม.ย. 2557 งานราชการ

42 เดือนที่แล้ว แผนที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช รับสมัครบุคคล 31 มี.ค. 2557 งานราชการ

46 เดือนที่แล้ว File แนบกศน.เชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร ตำแหน่ง ครู ศศช. 6 ธ.ค. 2556 งานราชการ

47 เดือนที่แล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลหัวง้ม รับสมัครพนักงานจ้าง 2 อัตรา 25 พ.ย. 2556 งานราชการ

47 เดือนที่แล้ว แผนที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย รับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 14 พ.ย. 2556 งานราชการ

47 เดือนที่แล้ว แผนที่คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเชียงราย รับสมัครอาจารย์สาขาบัญชี 14 พ.ย. 2556 งานราชการ

48 เดือนที่แล้ว เปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน 1 ตำแหน่ง 25 ต.ค. 2556 งานราชการ

48 เดือนที่แล้ว วิทยาลัยสงฆ์เชียงราย เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ บัญชี 10 ต.ค. 2556 งานราชการ

48 เดือนที่แล้ว โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูสังคมศึกษา 2 อัตรา 8 ต.ค. 2556 งานราชการ

48 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครครูวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา 8 ต.ค. 2556 งานราชการ

48 เดือนที่แล้ว โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่คำ เปิดรับสมัครครูภาษาอังกฤษ 2 ต.ค. 2556 งานราชการ

49 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย รับสมัคร พนักงานราชการ 1 ตำแหน่ง 5 ก.ย. 2556 งานราชการ

52 เดือนที่แล้ว รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการบริหารทั่วไป 11 มิ.ย. 2556 งานราชการ

53 เดือนที่แล้ว File แนบรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 28 พ.ค 2556 งานราชการ

53 เดือนที่แล้ว แผนที่รพ.เชียงแสน รับสมัครพนักงาน 3 ตำแหน่ง 4 อัตรา 15 พ.ค 2556 งานราชการ

54 เดือนที่แล้ว รับสมัครเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง 23 เม.ย. 2556 งานราชการ

54 เดือนที่แล้ว แผนที่ม.ราชภัฏเชียงราย รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 6 อัตรา 5 เม.ย. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว แผนที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว 1 เม.ย. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว แผนที่กองช่างเทศบาลตำบลแม่ยาวรับโอน เจ้าพนักงานธุรการ 2-5 25 มี.ค. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงเรียนเอกทวีวิทย์ รับสมัครบรรณารักษ์ 1 ตำแหน่ง 25 มี.ค. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว ม.ราชมงคลล้านนา เชียงราย รับสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำคลินิกเทคโนโลยี 15 มี.ค. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว File แนบเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน 1 ตำแหน่ง 11 มี.ค. 2556 งานราชการ

55 เดือนที่แล้ว File แนบเปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านดอยจัน อ.เชียงแสน 1 ตำแหน่ง 11 มี.ค. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว แผนที่ประชาสัมพันธ์ผู้สนใจเป็นอาจารย์ วุฒิปริญญาโท-ปริญญาเอก 21 ก.พ. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงเรียนบุญพิทักษ์วิทยา รับสมัครครู หลายอัตรา 19 ก.พ. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว โรงเรียนเบญจรงค์อนุสรณ์วิทยา รับสมัครครูผู้สอน 12 ก.พ. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว โรงเรียนเชียงคำคริสเตียน รับสมัครครูผู้สอน 8 ก.พ. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว แผนที่ที่ทำการปกครองอำเภอเชียงของ รับสมัครลูกจ้าง จำนวน 1ตำแหน่ง 3 ก.พ. 2556 งานราชการ

56 เดือนที่แล้ว แผนที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง รับสมัครพนักงานและลูกจ้าง 1 ก.พ. 2556 งานราชการ

58 เดือนที่แล้ว โรงเรียนเวียงเชียงรุ้งวิทยาคม รับครูคณิต และ แนะแนว 1 ม.ค. 2556 งานราชการ